Parade Ice Garden
600 Kenwood Pkwy
Minnepolis, MN 55403